Ochrona klienta dokonującego czynności z osobą czynną w lokalu przedsiębiorstwa.
201705.01
Off
0

Ochrona klienta dokonującego czynności z osobą czynną w lokalu przedsiębiorstwa.

Kiedy mamy do czynienia z osobą czynną w lokalu przedsiębiorstwa? Na to pytanie odpowiedział Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 20 października 2014 r. (I Aca 475/14). Stan prawny omawianej sprawy klaruje się następująco: „Pozwany był przedsiębiorcą prowadzącym działalność bankową. Powodowie natomiast trwający we wspólności majątkowej małżeńskiej, planowali otwarcie w pozwanym Banku lokat…

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie
201509.24
Off
1

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie uwarunkowane jest spełnieniem ustawowych przesłanek określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 [zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”]. Przesłanki nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie zostały szczegółowo uregulowane w art. 172 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym to samoistny posiadacz nieruchomości nie będący…

Jak skutecznie znieść współwłasność
201509.14
Off
1

Jak skutecznie znieść współwłasność

Żeby odpowiedzieć na pytanie jak skutecznie znieść współwłasność, należy w pierwszej kolejności omówić istotę współwłasności oraz jej rodzaje. Zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (zwanej dalej „Kodeksem cywilnym”), współwłasność stanowi przysługiwanie kilku osobom niepodzielnego prawa własności tej samej rzeczy. Współwłasność może mieć charakter współwłasności łącznej albo współwłasności…