Rękojmia ksiąg wieczystych, a nabycie własności nieruchomości w toku egzekucji
201704.04
0
2

Rękojmia ksiąg wieczystych, a nabycie własności nieruchomości w toku egzekucji

Kwestia nabycia nieruchomości w toku egzekucji, ściśle rzecz ujmując- na skutek licytacji komorniczej, rzutuje na zastosowanie zasady rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych w ten sposób, że fakt licytacji wpływa i formułuje treść księgi wieczystej tejże nieruchomości, a dodatkowo rękojmia ksiąg wieczystych nie chroni właściciela wpisanego do księgi wieczystej. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych została uregulowana…

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady i zalety sp. z o.o.
201703.04
0
2

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wady i zalety sp. z o.o.

Wśród istniejących spółek prawa handlowego wyróżnić można spółki kapitałowe, które wybierane są najczęściej do prowadzenia  przedsięwzięć gospodarczych. Do spółek tych należy spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na rynku gospodarczym dużą popularnością cieszy się spółka z o.o. Rozważając wybór odpowiedniej formy prowadzenia przedsiębiorstwa należy jednak najpierw zastanowić się, jakie wady i zalety posiada spółka…

Spółka partnerska – wady i zalety prowadzenia dział. gosp. w formie spółki partnerskiej
201702.19
0
4

Spółka partnerska – wady i zalety prowadzenia dział. gosp. w formie spółki partnerskiej

Każda osoba decydująca się na prowadzenie działalności gospodarczej, zastanawia się nad jej formą. Pośród  wielu opcji wyróżnić można spółkę partnerską, która posiada, jak każda spółka prawa handlowego, swoje wady i zalety. I. Definicja spółki partnerskiej. Jak opisuje to Kodeks spółek handlowych [zwany dalej: KSH], spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników w celu wykonywania…

Odpowiedzialność karna lekarza – Kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność karną?
201701.20
0
3

Odpowiedzialność karna lekarza – Kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność karną?

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 r. poz. 464 t.j.), wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Czyny lekarza mogą rodzić różne rodzaje odpowiedzialności – cywilną, karną i zawodową. Ze względu na niezbędne kwalifikacje lekarzy oraz doniosłość spraw, którymi się zajmują, szczególne…

Zwolnienie dyscyplinarne – czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia…
201610.31
0
6

Zwolnienie dyscyplinarne – czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia…

Zwolnienie dyscyplinarne – czyli rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika stanowi szczególny sposób ustania stosunku pracy. Sposób ten potocznie jest określany jako rozwiązanie w trybie natychmiastowym lub niekiedy zwolnieniem dyscyplinarnym.  Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia jest jednostronną czynnością prawną dokonywaną przez pracodawcę, która ma na celu rozwiązanie stosunku pracy ze…

Gmina jako posiadacz służebności przejazdu i przechodu?
201610.21
0
1

Gmina jako posiadacz służebności przejazdu i przechodu?

Gmina jako posiadacz służebności przejazdu i przechodu? – na początku takie pojęcie wydaje się dosyć abstrakcyjne, a jednak są sytuacje w których to właśnie gmina jest posiadaczem służebności przejazdu i przechodu. Zazwyczaj taka sytuacja ma miejsce wówczas kiedy droga jest ogólnodostępna, korzysta z niej nieograniczona liczba osób, a ponadto gmina wykonuje na niej czynności typu odśnieżanie,…

Spółka jawna – wady i zalety prowadzenia działalności gosp. w formie spółki jawnej
201609.26
0
2

Spółka jawna – wady i zalety prowadzenia działalności gosp. w formie spółki jawnej

Spółka jawna, jak każda spółka prawa handlowego posiada swoje wady i zalety, dlatego też w niniejszym artykule postaram się przedstawić istotne aspekty dla tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, w tym jej wady i zalety. I. Pojęcie spółki jawnej i jej charakterystyka. Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną…

Kancelaria radcy prawnego a kancelaria prawna – zasadnicze różnice o których każdy klient powinien wiedzieć
201608.12
0
1

Kancelaria radcy prawnego a kancelaria prawna – zasadnicze różnice o których każdy klient powinien wiedzieć

Kancelaria radcy prawnego a kancelaria prawna – czy oba pojęcia są tożsame? Na pierwszy rzut oka potencjalnego klienta wydaje się że tak ale różnice są zasadnicze i każdy klient kancelarii radcy prawnego lub kancelarii prawnej powinien o nich wiedzieć. Obecnie na rynku usługi oferuje wiele spółek czy też jednoosobowych działalności, których firma brzmi ,,kancelaria prawna’’….