Zastępstwo procesowe w sprawach sądowych i administracyjnych ofercie kancelarii Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka z Lublina

Zastępstwo procesowe w ofercie Kancelarii Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka z Lublina obejmuje swym zakresem pełną reprezentację w sprawach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz podatkowych na obszarze miasta Lublina oraz całego województwa lubelskiego.

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka w Lublinie prowadzi kompleksową obsługę prawną postępowań sądowych, sądowoadministracyjnych, administracyjnych i podatkowych. Reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Sporządzamy skargi kasacyjne w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, a także w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Specjalizujemy się w zastępstwie procesowym w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz pracowniczych.

Nasz zespół radców prawnych i adwokatów posiada bogate doświadczenie procesowe zdobyte przed sądami oraz organami administracyjnymi, na terenie całego kraju. Podejmując się konkretnej sprawy dokonujemy w pierwszej kolejności jej wnikliwej i wszechstronnej analizy, w wyniku której Klient uzyskuje informacje jakie są szanse na wygranie sprawy, jaki jest koszt prowadzenia postępowania, jakie korzyści może uzyskać decydując się na prowadzenie postępowania oraz z jakimi zagrożeniami wiąże się to dla niego prowadzenie danego sporu sądowego.

Po przedstawieniu analizy sprawy Klient podejmuje decyzję, czy decyduję się na skierowanie sprawy na drogę sądową, czy też nie. W przypadku zdecydowania się na nasze usługi w zakresie obsługi postępowania sądowego, w porozumieniu z Klientem tworzymy strategię prowadzenia danego postępowania sądowego. Ustalona strategia uwzględnia maksymalne zabezpieczenia dochodzonego roszczenia, szybkość i skuteczność postępowania, a także odzyskanie kosztów zastępstwa procesowego od drugiej strony postępowania.

W trakcie prowadzonego postępowania Klient jest reprezentowany przez radcę prawnego lub adwokata na każdej rozprawie, a także informowany o kolejnych etapach postępowania, aż do jego prawomocnego zakończenia. W przypadku niewykonania wyroku przez drugą stronę, reprezentujemy Klienta w postępowaniu egzekucyjnym podejmując wszelkie prawem przewidziane czynności mające na celu jego wykonanie.

Korzystając z usług kancelarii radcy prawnego Pawła Iwaniaka w Lublinie Klient ma możliwość odzyskania od drugiej strony kosztów zastępstwa procesowego, zarówno w postępowaniu sądowoadministracyjnym, sądowym, jak i egzekucyjnym.

W celu poznania szczegółowej oferty zastępstwa procesowego zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pomocą formularza kontaktowego.

    Adres e-mail (wymagane)

    Temat

    Tresc wiadomosci

    Zostaw komentarz