Kancelaria Radców Prawnych Iwaniak & Fałkowski

Kancelaria Radców Prawnych Iwaniak & Fałkowski świadczy kompleksową obsługą prawną, dedykowaną zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Wśród naszych klientów znajdują się przedsiębiorcy, działający na podstawie różnych form organizacyjno-prawnych – od jednoosobowych działalności gospodarczych, po spółki akcyjne. Możliwe jest to dzięki posiadaniu szerokiego grona doświadczonych specjalistów.

W naszym zespole znajdują się nie tylko prawnicy, specjalizujący się w poszczególnych gałęziach prawa, ale również radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi i księgowi. To grupa doświadczonych specjalistów, gwarantująca kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie. Skuteczność, kreatywne podejście do rozwiązywanych problemów oraz indywidualne traktowanie każdego klienta jest tym, co nas wyróżnia.

W ramach szerokiego wachlarza naszych usług prawnych oferujemy swoim Klientom profesjonalne rozwiązania z zakresu doradztwa podatkowego. Świadczona przez nas usługa doradztwa podatkowego polega w szczególności na:

1. Optymalizacji rozwiązań prawnych i podatkowych mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Udzielaniu wyjaśnień z zakresu poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej zgodnie z zasadami rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego.
3. Udzielaniu porad i sporządzaniu opinii z zakresu prawa podatkowego.
4. Stałe informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach.

Oferowana przez nas obsługa podatkowa, pozwala zarówno na minimalizację obciążeń podatkowych, a także na zmniejszenie ryzyka powstania nieprawidłowości w toku prowadzenia dokumentacji rachunkowej firmy, co bezpośrednio przekłada się na większe dochody i sprawniejsze funkcjonowanie firmy.

Świadczymy także pomoc prawną w postępowaniach podatkowych oraz kontrolnych, a także kompleksową obsługę prawną postępowań sądowoadministracyjnych, których przedmiotem są szeroko rozumiane zobowiązania podatkowe.
Nasze usługi z zakresu postępowań podatkowych polegają w szczególności na:
1. Sporządzaniu odwołań od decyzji podatkowych oraz pism w toku postępowania podatkowego.
2. Sporządzaniu wniosków o wydanie interpretacji podatkowej.
3. Sporządzaniu skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych.
4. Sporządzaniu skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych.
5. Sporządzaniu pism w toku postępowania sądowoadministracyjnego.
6. Reprezentowaniu Klienta przed organami podatkowymi.
7. Reprezentowaniu Klienta przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W celu poznania szczegółowej oferty zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.