Rękojmia ksiąg wieczystych, a nabycie własności nieruchomości w toku egzekucji
201704.04
Off
2

Rękojmia ksiąg wieczystych, a nabycie własności nieruchomości w toku egzekucji

Kwestia nabycia nieruchomości w toku egzekucji, ściśle rzecz ujmując- na skutek licytacji komorniczej, rzutuje na zastosowanie zasady rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych w ten sposób, że fakt licytacji wpływa i formułuje treść księgi wieczystej tejże nieruchomości, a dodatkowo rękojmia ksiąg wieczystych nie chroni właściciela wpisanego do księgi wieczystej. Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych została uregulowana…

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie
201509.24
Off
1

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie

Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie uwarunkowane jest spełnieniem ustawowych przesłanek określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 [zwanej dalej: „Kodeksem cywilnym”]. Przesłanki nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie zostały szczegółowo uregulowane w art. 172 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym to samoistny posiadacz nieruchomości nie będący…