W ramach szerokiego wachlarza usług prawnych nasza kancelaria w Lublinie oferuje swoim Klientom profesjonalne rozwiązania z zakresu doradztwa podatkowego. Świadczone przez naszych radców prawnych usługi doradztwa podatkowego polegają w szczególności na:

1. Optymalizacji rozwiązań prawnych i podatkowych mających na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. Udzielaniu wyjaśnień z zakresu poprawności sporządzania dokumentacji rachunkowej zgodnie z zasadami rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego.
3. Udzielaniu porad i sporządzaniu opinii z zakresu prawa podatkowego.
4. Stałe informowanie Klienta o zmianach w obowiązujących przepisach.

Obsługa podatkowa oferowana przez kancelarię Iwaniak & Fałkowski z Lublina, pozwala zarówno na minimalizację obciążeń podatkowych, a także na zmniejszenie ryzyka powstania nieprawidłowości w toku prowadzenia dokumentacji rachunkowej firmy, co bezpośrednio przekłada się na większe dochody i sprawniejsze funkcjonowanie firmy.

Świadczymy także pomoc prawną w postępowaniach podatkowych oraz kontrolnych, a także kompleksową obsługę prawną postępowań sądowoadministracyjnych, których przedmiotem są szeroko rozumiane zobowiązania podatkowe.

Nasze usługi z zakresu postępowań podatkowych polegają w szczególności na:

1. Sporządzaniu odwołań od decyzji podatkowych oraz pism w toku postępowania podatkowego.
2. Sporządzaniu wniosków o wydanie interpretacji podatkowej.
3. Sporządzaniu skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych.
4. Sporządzaniu skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatkowych.
5. Sporządzaniu pism w toku postępowania sądowoadministracyjnego.
6. Reprezentowaniu Klienta przed organami podatkowymi.
7. Reprezentowaniu Klienta przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W celu poznania szczegółowej oferty zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub poprzez formularz kontaktowy.

    Adres e-mail (wymagane)

    Temat

    Tresc wiadomosci

    Zostaw komentarz