Kancelaria Radców Prawnych Iwaniak & Fałkowski

Kancelaria Radców Prawnych Iwaniak & Fałkowski świadczy kompleksową obsługą prawną, dedykowaną zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Wśród naszych klientów znajdują się przedsiębiorcy, działający na podstawie różnych form organizacyjno-prawnych – od jednoosobowych działalności gospodarczych, po spółki akcyjne. Możliwe jest to dzięki posiadaniu szerokiego grona doświadczonych specjalistów.

W naszym zespole znajdują się nie tylko prawnicy, specjalizujący się w poszczególnych gałęziach prawa, ale również radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi i księgowi. To grupa doświadczonych specjalistów, gwarantująca kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie. Skuteczność, kreatywne podejście do rozwiązywanych problemów oraz indywidualne traktowanie każdego klienta jest tym, co nas wyróżnia.

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka prowadzi kompleksową obsługę prawną postępowań sądowych, sądowoadministracyjnych, administracyjnych i podatkowych.  Reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Sporządzamy skargi kasacyjne w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, a także w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Specjalizujemy się w zastępstwie procesowym w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz pracowniczych.

Nasz zespół radców prawnych i adwokatów posiada bogate doświadczenie procesowe zdobyte przed sądami oraz organami administracyjnymi, na terenie całego kraju. Podejmując się konkretnej sprawy dokonujemy w pierwszej kolejności jej wnikliwej i wszechstronnej analizy, w wyniku której Klient uzyskuje informacje jakie są szanse na wygranie sprawy, jaki jest koszt prowadzenia postępowania, jakie korzyści może uzyskać decydując się na prowadzenie postępowania oraz z jakimi zagrożeniami wiąże się to dla niego prowadzenie danego sporu sądowego.

Po przedstawieniu analizy sprawy Klient podejmuje decyzję, czy decyduję się na skierowanie sprawy na drogę sądową, czy też nie. W przypadku zdecydowania się na nasze usługi w zakresie obsługi postępowania sądowego, w porozumieniu z Klientem tworzymy strategię prowadzenia danego postępowania sądowego. Ustalona strategia uwzględnia maksymalne zabezpieczenia dochodzonego roszczenia, szybkość i skuteczność postępowania, a także odzyskanie kosztów zastępstwa procesowego od drugiej strony postępowania.

W trakcie prowadzonego postępowania Klient jest reprezentowany przez radcę prawnego lub adwokata na każdej rozprawie, a także informowany o kolejnych etapach postępowania, aż do jego prawomocnego zakończenia. W przypadku niewykonania wyroku przez drugą stronę, reprezentujemy Klienta w postępowaniu egzekucyjnym podejmując wszelkie prawem przewidziane czynności mające na celu jego wykonanie.

Korzystając z naszych usług Klient ma możliwość odzyskania od drugiej strony kosztów zastępstwa procesowego, zarówno w postępowaniu sądowoadministracyjnym, sądowym, jak i egzekucyjnym.

W celu poznania szczegółowej oferty zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pomocą formularza kontaktowego.