Kancelaria Radców Prawnych Iwaniak & Fałkowski

Kancelaria Radców Prawnych Iwaniak & Fałkowski świadczy kompleksową obsługą prawną, dedykowaną zarówno klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Wśród naszych klientów znajdują się przedsiębiorcy, działający na podstawie różnych form organizacyjno-prawnych – od jednoosobowych działalności gospodarczych, po spółki akcyjne. Możliwe jest to dzięki posiadaniu szerokiego grona doświadczonych specjalistów.

W naszym zespole znajdują się nie tylko prawnicy, specjalizujący się w poszczególnych gałęziach prawa, ale również radcy prawni, adwokaci, doradcy podatkowi i księgowi. To grupa doświadczonych specjalistów, gwarantująca kompleksową obsługę prawną na najwyższym poziomie. Skuteczność, kreatywne podejście do rozwiązywanych problemów oraz indywidualne traktowanie każdego klienta jest tym, co nas wyróżnia.

Kancelaria Radców Prawnych Iwaniak & Fałkowski prowadzi kompleksową obsługę prawną postępowań sądowych, sądowoadministracyjnych, administracyjnych i podatkowych.  Reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym. Sporządzamy skargi kasacyjne w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, a także w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Specjalizujemy się w zastępstwie procesowym w sprawach gospodarczych, cywilnych oraz pracowniczych.

Nasz zespół radców prawnych i adwokatów posiada bogate doświadczenie procesowe zdobyte przed sądami oraz organami administracyjnymi, na terenie całego kraju. Podejmując się konkretnej sprawy dokonujemy w pierwszej kolejności jej wnikliwej i wszechstronnej analizy, w wyniku której Klient uzyskuje informacje jakie są szanse na wygranie sprawy, jaki jest koszt prowadzenia postępowania, jakie korzyści może uzyskać decydując się na prowadzenie postępowania oraz z jakimi zagrożeniami wiąże się to dla niego prowadzenie danego sporu sądowego.

Po przedstawieniu analizy sprawy Klient podejmuje decyzję, czy decyduję się na skierowanie sprawy na drogę sądową, czy też nie. W przypadku zdecydowania się na nasze usługi w zakresie obsługi postępowania sądowego, w porozumieniu z Klientem tworzymy strategię prowadzenia danego postępowania sądowego. Ustalona strategia uwzględnia maksymalne zabezpieczenia dochodzonego roszczenia, szybkość i skuteczność postępowania, a także odzyskanie kosztów zastępstwa procesowego od drugiej strony postępowania.

W trakcie prowadzonego postępowania Klient jest reprezentowany przez radcę prawnego lub adwokata na każdej rozprawie, a także informowany o kolejnych etapach postępowania, aż do jego prawomocnego zakończenia. W przypadku niewykonania wyroku przez drugą stronę, reprezentujemy Klienta w postępowaniu egzekucyjnym podejmując wszelkie prawem przewidziane czynności mające na celu jego wykonanie.

Korzystając z naszych usług Klient ma możliwość odzyskania od drugiej strony kosztów zastępstwa procesowego, zarówno w postępowaniu sądowoadministracyjnym, sądowym, jak i egzekucyjnym.

W celu poznania szczegółowej oferty zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego lub za pomocą formularza kontaktowego.