Cennik usług prawnych Kancelarii Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka w Lublinie

Wynagrodzenie za usługi prawne Kancelarii Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka w Lublinie, w tym ewentualne koszty zastępstwa procesowego, zależy od wybranej przez Klienta formy współpracy, charakteru danej sprawy, stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, terminu wykonania danego zlecenia.

Cennik usług i porad prawnych oraz wymienione poniżej formy wynagrodzenia radców prawnych kancelarii w Lublinie, ustalane są zarówno przy świadczeniu usług prawnych na rzecz klientów indywidualnych jak również obsługi prawnej firm i instytucji.

Dostosowując się do potrzeb Klientów naszej kancelarii proponujemy szereg możliwych do zastosowania w praktyce sposobów wzajemnych rozliczeń. W szczególności rozliczanie kosztów obsługi prawnej, może nastąpić według wyboru Klienta, w następujący sposób:

Wynagrodzenie miesięczne (ryczałt)

Wysokość wynagrodzenia za usługi i porady prawne obowiązuje w stałej, niezmiennej miesięcznej wysokości ustalanej indywidualnie z Klientem, niezależenie od zakresu i charakteru prac oraz nakładu pracy prawnika.

Taki system rozliczenia zalecamy w szczególności średnim przedsiębiorcom, a także podmiotom, które posiadają dużą liczbę spraw sądowych, podatkowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Zaletą takiej formy współpracy jest zawarcie w zryczałtowanym wynagrodzeniu pełnej obsługi wszystkich spraw Klienta, w tym procesów sądowych za prowadzenie których Klient nie płaci dodatkowego wynagrodzenia, a ewentualne koszty zastępstwa procesowego, są zwracane Klientowi przez przeciwnika procesowego po wygranym postępowaniu lub zakończonej egzekucji.

Wynagrodzenie jednorazowe (ryczałt)

Wynagrodzenia jest ustalane w jednorazowej wysokości, indywidualnie z Klientem, przed rozpoczęciem współpracy z naszą kancelarią.

Taki system rozliczenia zalecany jest przy pojedynczych zleceniach takich jak np. tworzenie umów, reprezentacja w procesie sądowym, rejestracja spółki prawa handlowego, zmiany w KRS. Kwota wynagrodzenia prawnika określona jest z góry i nie wymaga dokonywania przez Klienta w toku sprawy żadnych dopłat. Jeśli wynagrodzenie dotyczy postępowania sądowego lub egzekucyjnego, Klient po jego zakończeniu otrzymuje całościowy lub częściowy zwrot zapłaconego wynagrodzenia w postaci tzw. kosztów zastępstwa procesowego.

Wynagrodzenie "success fee"

Wysokość wynagrodzenia w znacznej mierze zależy od efektów pracy radcy prawnego, w tym wyników postępowania sądowego, sądowoadministracyjnego, podatkowego.

Taki system rozliczenia zalecamy osobom, które nie chcą ponosić ryzyka z jakim wiąże się prowadzenia postępowania sądowego lub posiadają dużą liczbę spraw sądowych, których przedmiotem jest zapłata określonej kwoty pieniężnej lub odszkodowanie. Wynagrodzenie success fee" obejmuje ponadto tzw. koszty zastępstwa procesowego przyznawane zarówno po zakończeniu postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego.

Wynagrodzenie ustalane według stawek godzinowych

Wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn przepracowanych przez prawnika godzin potrzebnych na wykonanie danego zlecenia oraz wcześniej ustalonej z Klientem stawki godzinowej.

Taki system rozliczania zalecamy małym przedsiębiorcom korzystającym ze sporadycznej pomocy prawnej, a którzy chcą jednocześnie posiadać stały dostęp to prawnika, a także osobom, które nie dysponują dużymi środkami pieniężnymi. Jeśli wynagrodzenie dotyczy postępowania sądowego lub egzekucyjnego, Klient po jego zakończeniu otrzymuje całościowy lub częściowy zwrot zapłaconego wynagrodzenia w postaci tzw. kosztów zastępstwa procesowego.

Wynagrodzenie "mieszane"

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o kilka wyżej przedstawionych współczynników, w tym w zależności od wysokości tzw. kosztów zastępstwa procesowego.

Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka w Lublinie nie pobiera żadnych opłat za konsultacje prawne i porady prawne od osób poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz innych zdarzeniach losowych. Ponadto sprawy osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, a także innych zdarzeniach losowych, których przedmiotem jest odszkodowanie, zadośćuczynienia lub renta, prowadzimy zawsze bez opłat wstępnych, a koszty zastępstwa procesowego są ściągane bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej lub sprawcy czynu niedozwolonego.

W celu uzyskania szczegółowej wyceny danej usługi prawnej, prosimy o kontakt z naszą kancelarią za poprzez formularz kontaktowy lub wysłanie zapytania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kancelaria@obslugaprawna.pro

Istnieje także możliwość uzyskania wyceny naszych usług w siedzibie naszej kancelarii, przy ulicy Głowackiego 35/61 w Lublinie, za wcześniejszym umówieniem wizyty.


Wycena usług prawnych świadczonych przez radców prawnych naszej kancelarii jest zawsze bezpłatna, zapraszamy do kontaktu.

    Adres e-mail (wymagane)

    Temat

    Tresc wiadomosci

    Zostaw komentarz