Zwolnienie dyscyplinarne – czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia…
201610.31
Off
6

Zwolnienie dyscyplinarne – czyli rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia…

Zwolnienie dyscyplinarne – czyli rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika stanowi szczególny sposób ustania stosunku pracy. Sposób ten potocznie jest określany jako rozwiązanie w trybie natychmiastowym lub niekiedy zwolnieniem dyscyplinarnym.  Rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia jest jednostronną czynnością prawną dokonywaną przez pracodawcę, która ma na celu rozwiązanie stosunku pracy ze…