§ 1

1. Niniejsza polityka prywatności, określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji uzyskanych przez Kancelarię Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka, zwanej dalej także „Kancelarią”, przy pomocy strony internetowej obslugaprawna.pro, zwanej dalej „Stroną”, w tym danych osobowych osób z niej korzystających, zwanych dalej także „Użytkownikami”.
2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Iwaniak, adres prowadzenia działalności, Stryjno Pierwsze 85, 21-065 Rybczewice, NIP 7122895220, REGON 061368184.

§ 2

Użytkownik korzystając ze Strony, zgadza się na postanowienia niniejszej polityki prywatności.

§ 3

1. Kancelaria zbiera i przetwarza wyłącznie takie dane osobowe, które są niezbędne do:
1) świadczenia usług prawnych;
2) utrzymania kontaktu z Użytkownikami;
3) uzyskania danych statystycznych na temat odwiedzin Strony;
4) celów rekrutacyjnych.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane w celu informowaniu o usługach prawnych Kancelarii jedynie za ich uprzednim pozwoleniem na przetwarzanie ich danych osobowych w tym celu.
3. Dane osobowe Użytkowników Strony są wykorzystywane jedynie dla celów, dla których zostały udostępnione.

§ 4

1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownicy mają prawo do wglądu i zmiany tych danych oraz żądania ich usunięcia.
2. Użytkownicy, którzy dobrowolnie udostępnią swoje dane osobowe, mogą w każdej chwili zażądać:
1) kopii informacji przechowywanej o nich przez Kancelarię;
2) poprawienia również wszelkich nieścisłości w tych danych;
3) usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Kancelarii.
4. Czynności o których mowa powyżej § 4 ust. 2 pkt 1-3 zostaną wykonane przez Kancelarię niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od otrzymania żądania.

§ 5

Odwołanie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, następuję przez wysłanie wiadomości email na adres kontakt@obslugaprawna.pro lub tradycyjną pocztą na adres Kancelarii.

§ 6

Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane innym osobom lub podmiotom bez zgody Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, gdy takie przekazanie dopuszczalne jest przez stosowne przepisy o ochronie danych osobowych, bądź o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 7

1. Kancelaria może zmienić politykę prywatności w sytuacji zmiany przepisów prawnych, a także uwzględniając komentarze i oczekiwania Użytkowników.
2. Zmiany polityki prywatności będą publikowane na Stronie poprzez zamieszczenie odnośnika do takich zmian na Stronie.

§ 8

W przypadku pytań lub wątpliwości na temat naszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt pod nr tel. +48 501 367 504 lub za pomocą poczty elektronicznej wysyłając wiadomość na adres: kontakt@obslugaprawna.pro.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Uzupełnij pola oznaczone gwiazdką. *