Zapoznając się z treścią Bloga Kancelarii Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka, przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że:

1. Jego cel ma charakter wyłącznie edukacyjny;
2. Zawiera wyłącznie treści o charakterze ogólnym;
3. Mogą pojawić się w nim omyłki i pominięcia;
4. Artykuły i inne materiały zamieszczone na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, w późniejszym czasie mogą one jednak nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa;
5. Treść bloga jest wyrazem poglądów autora i nie stanowi oficjalnego stanowiska jego Kancelarii;
6. Autor Bloga:
1) nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do niej;
2) zastrzega sobie prawo do zmiany treści poszczególnych artykułów, w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji;
7. Nie udzielamy jakichkolwiek gwarancji, nie składamy jakichkolwiek oświadczeń wobec jakiejkolwiek zawartości Bloga, w tym w szczególności co do bezpłatnych dokumentów prawnych udostępnionych do pobrania;
8. Nie odpowiadamy za treść komentarzy pozostawionych w Blogu przez osoby trzecie;
9. Treści z nim zawarte nie stanowią  porady prawnej, opinii prawnej, wykładni prawa, ani jakiekolwiek usługi prawnej;
10. Pomiędzy autorem Bloga a osobą zapoznającą się z jego treścią nie powstaje relacja, klient – prawnik;

W przypadku jakiekolwiek pytań co powyższych zastrzeżeń, uwag co do  jakichkolwiek materiałów zamieszczonych na Blogu, czy też na stronie internetowej prosimy o kontakt pod nr + 48 501 367 504, adresem email: kontakt@obslugaprawna.pro lub za pomocą formularzy kontaktowych.

Zostaw komentarz