Strona internetowa obslugaprawna.pro, zwana dalej także „Stroną” chroniona jest prawem autorskim i innymi przepisami prawa odnoszącymi się do ochrony własności intelektualnej. Wszelkie prawa do treści zawartych na niniejszej stronie są własnością Kancelarii Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka [zwanej dalej także „Kancelarią”] lub osób fizycznych, osób prawnych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, współpracujących z Kancelarią.

Użytkownicy Strony mogą wykorzystywać zamieszczone na niej treści w celach prywatnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. w szczególności w ramach tzw. dozwolonego użytku prywatnego), a w celu prowadzonej działalności gospodarczej jedynie za wcześniejszą zgodą udzieloną na piśmie.

Warunkiem wykorzystania treści pochodzących ze strony jest:
1) Wskazanie strony internetowej obslugaprawna.pro jako źródła informacji, w szczególności poprzez zamieszczenie widocznego odnośnika do jej adresu internetowego;
2) Nie dokonywanie jakichkolwiek zmian, przeróbek lub uzupełnień w materiałach pozyskanych ze strony obslugaprawna.pro.

Każde inne wykorzystanie w całości bądź części treści pochodzących z niniejszej Strony jest zabronione bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Kancelarii Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka.

Zostaw komentarz