Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro.
201801.16
Off
1

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro.

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro,  została przewidziana w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 403). Zgodnie z tym artykułem wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, które w transakcjach handlowych z wyłączeniem transakcji, w których…

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
201608.04
Off
2

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych są uregulowane w ustawie z 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403 ze zm.). Na wstępie należy wyjaśnić, iż do ustawy tej zostały wprowadzone istotne zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r. Zmiana ta została wprowadzona w celu dostosowania przepisów polskiego…

Co zrobić, gdy dłużnik ukrywa majątek ?
201602.12
Off
5

Co zrobić, gdy dłużnik ukrywa majątek ?

W świetle art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego [zwanego dalej: KC] każdego rodzaju „zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić”. Niestety, nawet cytowana regulacja, podobnie jak inne występujące na gruncie polskiego prawa podstawy dochodzenia roszczeń na ogół pozostawia nas bezradnym wobec zwykłej nieuczciwości kontrahenta. Jakie skutki…