Rękojmia za wady fizyczne rzeczy – czyli reklamacja w praktyce sądowej
202302.16
Off
1

Rękojmia za wady fizyczne rzeczy – czyli reklamacja w praktyce sądowej

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy to zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za istnienie wad fizycznych lub prawnych na rzeczy sprzedanej (inaczej niezgodność rzeczy sprzedanej z umową). Rękojmia stanowi zatem prawo ochronne przysługujące kupującemu wobec sprzedającego. Na czym polega wada fizyczna przedmiotu sprzedaży? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie…