Канцелярія юридичних радників Іваняк & Фалковський надає комплексне юридичне обслуговування, як на користь господарського товариства, філій іноземних компаній, так і одноособових підприємств.
Юридичне обслуговування фірм здійснюється командою досвідчених юридичних радників, адвокатів, податкових радників і бухгалтерів, завдяки яким ми можемо запропонувати кожному клієнту комплексне вирішення його юридичних, податкових і рахункових проблем.

Види обслуговування, які надаються канцелярією юридичного радника Павла Іваняка:
1. «Постійне» юридичне обслуговування – умови співпраці фіксуються в договорі, і діють на весь період співробітництва.
2. «Спеціальне» юридичне обслуговування – принципи співробітництва визначаються щоразу до прийняття даного доручення і тільки для його виконання.
3. «Індивідуальне» юридичне обслуговування – умови співробітництва визначаються індивідуально з клієнтом, з урахуванням його потреб, очікувань і характеру справ.

Розрахунок вартості юридичного обслуговування, може здійснюватися за вибором клієнта наступним чином:
1. Одноразова оплата – розмір винагороди діє у фіксованому щомісячному розмірі, що визначається індивідуально з клієнтом, незалежно від обсягу і характеру робіт.
2. Зарплата «success fee» – сума винагороди значною мірою залежить від результатів роботи юриста, зокрема результатів судового, судово-адміністративного і податкового процесу.
3. Оплата за послуги погодинно – розмір залежить від відпрацьованих юристом годин необхідних для виконання даного доручення, і раніше визначеної з клієнтом годинної ставки.
4. Оплата «мішана» – високість оплати визначається на основі декількох представлених вище можливостей.

Переваги укладання договору на постійне юридичне забезпечення:
1. Мінімалізація правових і податкових ризиків, які виникають в проведенні підприємницької діяльності, зокрема неплатоспроможність контрагентів, втрата постійного доходу, податкові перевірки.
2. Захист інтересів клієнта на потреби можливих судових та виконавчих процесів.
3. Постійна підтримка у вирішенні юридичних і податкових проблем, що випливають з господарської діяльності.
4. Оптимізація витрат господарської діяльності, зокрема податкових витрат.
5. Обслуговування всіх справ клієнта, в тому числі складних справ, які вимагають великого обсягу роботи, не сплачуваних при сумарному використанні правової допомоги.

В рамах юридичного обслуговування ми пропонуємо:
1. Юридичні та податкові консультації при виборі оптимальної форми ведення господарчої діяльності.
2. Складання та обговорення господарських договорів, а також юридичні та податкові консультації в ході їх укладення і виконання.
3. Складання та оцінка договорів в області права інтелектуальної і промислової власності.
4. Створення та обслуговування господарського товаривства і філій іноземних компаній.
5. Репрезентація інтересів компаній перед органами реєстрації, зокрема перед Національним Судовим Реєстром.
6. Опрацювання всієї документації корпоративної спілки, а особливо, умов спілок, статутів та регламентів.
7. Опрацювання умов і резолюцій, які регулюють відносини між співзасновниками господарських товариств.
8. Оновлення даних спілки в Національному Судовому Реєстрі.
9. Юридичні та податкові консультації при придбанні акцій.
10. Оскарження резолюцій прийнятих зборами співзасновників або загальними зборами акціонерів.
11. Комплексна юридична допомога в області розв’язання, ліквідації перетворення, поєднання, поділення і прийняття господарських товариств.
12. Комплексна юридична допомога в області охорони особистих даних, зокрема, в рамах надання електронних послуг, торгівельних договорів, внутрішніх регламентів, інструкцій і розпоряджень.
13. Проведення тренінгів для підприємців з обраних галузей права.
14. Репрезентація клієнтів в судових, судово-адміністративних, адміністративних і податкових процесах, зокрема в питаннях цивільного, господарчого, торгівельного, інтелектуальної власності, преси (ЗМІ), в справах які стосуються несправедливої конкуренції, а також трудового права і
охорони виконання зобов’язань (заборгованостей).
15. Комплексна юридична допомога в області трудового права, зокрема: репрезентація інтересів роботодавців у судах загальної юрисдикції, створення регламентів роботи і винагородження, розробка цивільно-правових договорів, які можуть замінити трудовий договір, юридичні консультації в області нав’язування, вивчення та вирішення трудових відносин та мінімалізація витрат на персонал.

Для ознайомлення з подробицями наших пропозицій звертайтеся за телефоном, електронною поштою або через контактний формуляр.

    Ім'я і прізвище(обов'язково)

    Електронна адреса(обов'язково)

    Тема

    Зміст повідомлення

    Залиш коментар