Відшкодування і компенсація
1. Комплексне юридичне обслуговування судових процесів, спрямованих на присудження відшкодування, компенсації, ренти та інших грошових виплат від винуватця правопорушення або від закладу страхування.
2. Представлення інтересів клієнтів у відношенні з закладами страхування, винуватцями правопорушення і судами загальної юрисдикції.
3. Ведення переговорів спрямованих на отримання відшкодування полюбовно, без судового процесу.
4. Юридичні консультації у сфері відшкодування збитків, компенсації, ренти та інших грошових допомог.
Майнове і особисте страхування
1. Юридичні консультації при укладенні та виконанні договорів майнового і особистого страхування.
2. Складання та оцінка договорів страхування і загальних умов страхування.
3. Представлення інтересів клієнтів на стадії ліквідаційної процедури, а потім і судового розгляду в справах про відшкодування збитків, компенсацію, ренту та іншу грошову допомогу проти закладів страхування.
Договірне право
1. Підготовка та оцінка договорів, загальних умов продажу і надання послуг.
2. Юридичні та податкові консультації щодо реалізації угод.
3. Юридичні та податкові консультації з точки зору вирішення оптимальних рішень, які захищають інтереси наших клієнтів.
4. Комплексне юридичне обслуговування судових процесів, предметом яких є скарги, що випливають з цивільно-правних договорів.
Право інтелектуальної та промислової власності
1. Юридичні та податкові консультації в області охорони авторських прав і з ним суміжних, патентів і промислових зразків, товарних знаків, комерційних таємниць і ноу-хау.
2. Складання та оцінка договорів про інтелектуальне право власності та ліцензійні угоди.
3. Комплексне юридичне обслуговування судових розглядів з питань інтелектуальної та промислової власності.
Спілки торгового права, фонди, асоціації
1. Реєстрація фірм, філій, представництв, фондів і асоціацій.
2. Допомога при створенні іноземних компаній.
3. Складання проектів, договорів та статутів спілок, фондів і асоціацій.
4. Комплексне юридичне і рахункове обслуговування, філій, фондів і асоціацій.
5. Ліквідація компаній, філій, представництв, фондів і асоціацій.
6. Юридичні та податкові консультації для партнерів та акціонерів.
Юридична підтримка ІТ
1. Юридичне обслуговування інтернет - порталів, інтернeт-магазинів та інших компаній, які надають свої послуги онлайн.
2. Юридичні та податкові консультації в області авторських і споріднених прав, обробки персональних даних, надання електронних послуг та ліцензійних угод.
3. Складання регламентів надання послуг в електронній формі, інструкції по обробці персональних даних, політики конфіденційності, політики безпеки стосовно обробки персональних даних, та ліцензійних договорів.
4. Представлення інтересів клієнтів перед Генеральним інспектором охорони особових даних.
5. Юридичні консультації в області укладання договорів в електронній формі.
6. Захист ідентифікаційних даних суб'єктів господарювання, зокрема товарних знаків, логотипів і доменних імен в інтернеті.
7. Підготовка та оцінка договорів в області IT-технологій.
Право споживачів
1. Юридичні консультації в обсязі запланованих дій, пов'язаних із законом про конкуренцію та законом про захист прав споживачів.
2. Створення регламентів і загальних умов продажу/надання послуг, які виконують всі умови у сфері охорони конкуренції і споживачів.
3. Захист прав споживачів, в тому числі недозволені умовні постанови, і практики, які порушують колективні інтереси споживачів.
4. Комплексна юридична допомога під час судових процесів в області охорони конкуренції і прав споживачів.
5. Юридичні консультації в області відповідальності за товар і скарг щодо гарантії.
Нерухомість
1. Юридичні і податкові консультації під час придбання та продажу нерухомості.
2. Складання умов оренди, найму і інших договорів пов'язаних з нерухомістю.
3. Оцінка договорів пов'язаних з нерухомістю, і консультації пов'язані з їх виконанням.
4. Аналіз правового статусу нерухомості, а також консультації в області оптимального усунення негативних результатів такого аналізу.
5. Консультація при встановленні та усуванні обтяжень на нерухомість, а зокрема обмеження прав власності.
6. Комплексне юридичне обслуговування судових, адміністративних, судово-адміністративних процесів, які стосуються нерухомості.
Власні добра
1. Юридичні консультації при порушенні особистих прав.
2. Комплексне юридичне обслуговування під час судових процесів в області охорони особистих прав.
Будівельне право
1. Юридична консультація в області будівельного законодавства та землекористування.
2. Репрезентація клієнта перед будівельно-архітектурними органами управління.
3. Комплексна юридична допомога у розгляді судово-адміністративних справ в області будівельного права та землекористування.
Трудове право
1. Складання трудових договорів, менеджерських контрактів, угоди про заборону конкуренції, регламентів роботи, оплати праці, установчого фонду соціальної допомоги і політики в справах зайнятості, і т.д.
2. Юридична і податкова допомога в області вивчення політики зайнятості в фірмі.
3. Комплексна юридична допомога в розгляді судових справ, де предметом є трудові спори, в тому числі представлення інтересів роботодавців і працівників у судах.
4. Юридична консультація щодо колективних стосунків праці, колективних договорів і інших порозумінь між роботодавцями і профспілками.
Соціальне страхування і оптимізація ZUS (Заклад соціального страхування)
1. Юридичні консультації в області допомоги від соціального страхування.
2. Юридичні консультації в області ведення господарчої діяльності без обов'язку сплачення ZUS
3.Комплексне юридичне обслуговування судових процесів проти закладів соціального страхування.
Податкові консультації і оптимізація податкова
1. Підготовка та оцінка договорів і загальних умов продажу та надання послуг.
2. Юридичні та податкові консультації щодо реалізації умов.
3. Юридичні та податкові консультації з точки зору вибору оптимальних рішень і договорів, які захищають інтереси наших клієнтів.
4. Комплексне юридичне обслуговування судових процесів, предметом яких є претензії, які виникають з цивільно-правних умов.
Родинні та опікунські справи
1. Юридичні та податкові консультації в області охорони авторського права і суміжних прав, патентів, промислових зразків, товарних знаків, комерційних таємниць і ноу-хау.
2. Складання та оцінка договорів передачі прав інтелектуальної власності та ліцензійних умов.
3. Комплексне юридичне обслуговування судових процесів в області прав інтелектуальної і промислової власності

Залиш коментар