Naszym Klientom oferujemy współpracę według następujących zasad:

1. Efektywne zarządzanie
Współpraca z naszą kancelarią prawną opiera się w oparciu o efektywne zarządzanie sprawami Klienta, stała komunikacja z Klientem, optymalizacja kosztów oraz wymierny efekty naszej pracy to nieodzowne elementy współpracy z naszą kancelarią prawną. Nasi radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi oraz prawnicy doskonale znają potrzeby Klientów, dostosowują się do ich oczekiwań oraz podejmują wszelkie możliwe działania mające na celu jak najlepsze zabezpieczenie interesów Klienta.

2. Wymierne korzyści i działanie według priorytetów Klienta
Zespół prawników naszej kancelarii prawnej dokłada wszelkich starań aby jak najlepiej zrozumieć potrzeby i oczekiwania Klienta. Podejmując się danej sprawy zawsze proponujemy Klientowi takie rozwiązania prawne, a także podatkowe, które zapewnią maksymalne korzyści oraz zminimalizują ryzyka związane z daną sprawą. Podejmując współpracę z Klientem ustalamy jego priorytety i skrupulatnie podejmujemy działania mające na celu ich jak najszybszą realizację. W każdej sprawie uwzględniamy także aspekty podatkowe, tak żeby Klient nie był zobowiązany do płacenia zbędnych podatków, a także informujemy o istniejących obowiązkach podatkowych.

3. Optymalizacja kosztów
Na każdym kroku działalności naszej kancelarii prawnej dbamy o to aby Klienci ponosili jak najmniejsze koszty obsługi prawnej oraz jak najmniejsze koszty sądowe. Ponadto Klienci naszej kancelarii prawnej ponoszą tylko niezbędne i wcześniej ustalone koszty, nie są również nigdy obciążani wcześniej nie ustalonymi kosztami. W przypadku pojawienia się niespodziewanych kosztów, których nie dało się przewidzieć na wcześniejszym etapie współpracy weryfikujemy w porozumieniu z Klientem wcześniejsze ustalenia, określając nowe zasady współpracy, jedynie za zgodą Klienta.

4. Udostępnianie know-how w zakresie optymalizacji prawnej i podatkowej firmy
Nawiązując współpracę z naszą kancelarią prawną, Klient oprócz usług prawnych na najwyższym poziomie otrzymuje również know-how w zakresie optymalizacji prawnej i podatkowej. Dzięki uzyskanej w ten sposób wiedzy Klient może usprawnić funkcjonowanie swojej firmy, a w konsekwencji także zwiększyć jej przychody oraz zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Poufność i terminowość
Poufność i zaufanie to nieodzowne elementy współpracy z naszą kancelarią prawną. Wszystkie okoliczności, o których dowiadujemy się podczas współpracy z Klientem są objęte tajemnicą zawodową radcy prawnego, doradcy podatkowego lub adwokata, nie są i nie mogą być nikomu udostępniane.

W toku swojej praktyki zawodowej przywiązujemy szczególną wagę do kwestii bezpieczeństwa danych, w tym danych przesyłanych za pomocą korespondencji elektronicznej. Stosujemy jej najnowsze zabezpieczenia, w tym najnowsze oprogramowanie chroniące dane objęte tajemnicą zawodową przed ewentualną próbą ich bezprawnego ich pozyskania.

Szczególną wagę przywiązujemy do terminowego wykonywania powierzonych obowiązków oraz przestrzegania terminów sądowych. Wykonanie zlecenia następuje niezwłocznie, po otrzymaniu wszystkich niezbędnych informacji oraz dokumentów, w możliwie najkrótszym terminie.

6. Stały i bezpłatny kontakt
Nawiązując współpracę z Klientem, ustalamy w jaki sposób i jak często Klient chce być informowany o statusie prowadzonych przez nas spraw, a także w jakiej formie (email/telefonicznie) oraz w jakich terminach (raz na tydzień/miesiąc). Nieustannie monitorujemy przebieg prac, informując Klienta o statusie sprawie zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami.
Kontakt z Kancelarią Radcy Prawnego Pawła Iwaniaka jest bezpłatny, Klient nigdy nie ponosi kosztów spotkania, rozmowy telefonicznej, kontaktu mailowego, zapytania dot. usług, wyceny danej usługi, itp.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami oferty zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt@obslugaprawna.pro oraz przy pomocy formularzy kontaktowych, a także pod nr tel. 501 367 504.

Zostaw komentarz