Wynagrodzenie („cennik” usług prawnych)

Wynagrodzenie za nasze usługi prawne, w tym ewentualne koszty zastępstwa procesowego, zależy od wybranej przez Klienta formy współpracy, charakteru danej sprawy, stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego, terminu wykonania danego zlecenia.

Dostosowując się do potrzeb naszych Klientów proponujemy szereg możliwych do zastosowania w praktyce sposobów wzajemnych rozliczeń. W szczególności rozliczanie kosztów obsługi prawnej, może nastąpić według wyboru Klienta, w następujący sposób:
1. Wynagrodzenie miesięczne (ryczałt)

Wysokość wynagrodzenia obowiązuje w stałej, niezmiennej miesięcznej wysokości ustalanej indywidualnie z Klientem, niezależenie od zakresu i charakteru prac oraz nakładu pracy prawnika. Taki system rozliczenia zalecamy w szczególności średnim przedsiębiorcom, a także podmiotom, które posiadają dużą liczbę spraw sądowych, podatkowych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Zaletą takiej formy współpracy jest zawarcie w zryczałtowanym wynagrodzeniu pełnej obsługi wszystkich spraw Klienta, w tym procesów sądowych za prowadzenie których Klient nie płaci dodatkowego wynagrodzenia, a ewentualne koszty zastępstwa procesowego, są zwracane Klientowi przez przeciwnika procesowego po wygranym postępowaniu lub zakończonej egzekucji.

2. Wynagrodzenie jednorazowe (ryczałt)

Wynagrodzenia jest ustalane w jednorazowej wysokości, indywidualnie z Klientem, przed rozpoczęciem współpracy. Taki system rozliczenia zalecany jest przy pojedynczych zleceniach takich jak np. tworzenie umów, reprezentacja w procesie sądowym, rejestracja spółki prawa handlowego, zmiany w KRS. Kwota określona jest z góry i nie wymaga dokonywania przez Klienta w toku sprawy żadnych dopłat. Jeśli wynagrodzenie dotyczy postępowania sądowego lub egzekucyjnego, Klient po jego zakończeniu otrzymuje całościowy lub częściowy zwrot zapłaconego wynagrodzenia w postaci tzw. kosztów zastępstwa procesowego.

3. Wynagrodzenie „success fee”

Wysokość wynagrodzenia w znacznej mierze zależy od efektów pracy prawnika, w tym wyników postępowania sądowego, sądowoadministracyjnego, podatkowego. Taki system rozliczenia zalecamy osobom, które nie chcą ponosić ryzyka z jakim wiąże się prowadzenia postępowania sądowego lub posiadają dużą liczbę spraw sądowych, których przedmiotem jest zapłata określonej kwoty pieniężnej lub odszkodowanie. Wynagrodzenie success fee” obejmuje ponadto tzw. koszty zastępstwa procesowego  przyznawane zarówno po zakończeniu postępowania sądowego, jak i egzekucyjnego.

4. Wynagrodzenie ustalane według stawek godzinowych

Wysokość wynagrodzenia stanowi iloczyn przepracowanych przez prawnika godzin potrzebnych na wykonanie danego zlecenia oraz wcześniej ustalonej z Klientem stawki godzinowej. Taki system rozliczania zalecamy małym przedsiębiorcom korzystającym ze sporadycznej pomocy prawnej, a którzy chcą jednocześnie posiadać stały dostęp to prawnika, a także osobom, które nie dysponują dużymi środkami pieniężnymi. Jeśli wynagrodzenie dotyczy postępowania sądowego lub egzekucyjnego, Klient po jego zakończeniu otrzymuje całościowy lub częściowy zwrot zapłaconego wynagrodzenia w postaci tzw. kosztów zastępstwa procesowego.

5. Wynagrodzenie „mieszane”
Wysokość wynagrodzenia jest ustalana w oparciu o kilka wyżej przedstawionych współczynników, w tym w zależności od wysokości tzw. kosztów zastępstwa procesowego.

Nie pobieramy żadnych opłat za konsultacje prawne i porady prawne od osób poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz innych zdarzeniach losowych. Ponadto sprawy osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, a także innych zdarzeniach losowych, których przedmiotem jest odszkodowanie, zadośćuczynienia lub renta, prowadzimy zawsze bez opłat wstępnych, a koszty zastępstwa procesowego są ściągane bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej lub sprawcy czynu niedozwolonego.
W celu uzyskania szczegółowej wyceny danej usługi prawnej, prosimy o wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy lub na adres: kancelaria@obslugaprawna.pro. Istnieje także możliwość uzyskania wyceny naszych usług w lokalu kancelarii, za wcześniejszym umówieniem wizyty.

Wycena naszych usług jest zawsze bezpłatna, zapraszamy do kontaktu.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat

Tresc wiadomosci

Zostaw komentarz