paweł-iwaniak
Radca prawny przy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, a następnie odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Posiada certyfikat księgowego.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności w sprawach z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, praw autorskich i pokrewnych, ochrony danych osobowych. Ponadto zajmuje się sprawami z zakresu prawa kontraktowego, prawa spadkowego, prawa podatkowego, ochrony dóbr osobistych oraz obrotu nieruchomościami.

Doświadczony pełnomocnik procesowy reprezentujący zarówno klientów indywidualnych, jak i duże podmioty gospodarcze w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych sądowoadministracyjnych i podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących kancelariach prawnych oraz kancelariach doradztwa podatkowego w Lublinie, Krakowie oraz w Warszawie, a także przy prowadzeniu własnej działalności prawniczej.

Aktualnie prowadzi kancelarię radcy prawnego specjalizującą się w obsłudze prawnej firm oraz w prowadzeniu na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz innych zdarzeniach losowych, postępowań sądowych przeciwko zakładom ubezpieczeń, a także sprawcom czynów niedozwolonych, których przedmiotem są odszkodowania, zadośćuczynienia, renty oraz inne świadczenia pieniężne.

Dane kontaktowe:

tel.: 501 367 504

email: kancelaria@obslugaprawna.pro

Zostaw komentarz