Patryk-SzelcAdwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, członek Izby Adwokackiej w Siedlcach, prowadzi działalność, której przedmiotem jest świadczenie pomocy prawnej podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym i osobom fizycznym.

W zakresie świadczonych usług udziela porad prawnych, sporządza pisma i występuje przed sądami i urzędami w sprawach cywilnych, w tym gospodarczych, rodzinnych, ze stosunku pracy oraz w sprawach karnych. Dzięki szlifom zdobytym podczas praktyk w Philips Lighting Poland S.A. w Pile, pracy w Warszawie oraz prowadząc aktywnie indywidualną działalność na niwie wymiaru sprawiedliwości, a także współpracując z notariuszem, doradcą podatkowym, inżynierem budownictwa, byłym inspektorem pracy i tłumaczami języków obcych, służy klientom niezbędną pomocą prawną.

Zostaw komentarz