icon-person1Radca prawny przy w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła w międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie. Współpracując przy obsłudze dużych podmiotów gospodarczych praktykowała w obrębie prawa cywilnego i gospodarczego. W okresie kształcenia w ramach aplikacji radcowskiej pracowała w jednej z wiodących kancelarii lubelskich, gdzie z racji wykonywanych obowiązków zdobyła doświadczenie w szeroko rozumianym prawie obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa administracyjnego, cywilnego oraz prawa pracy.

Aktualnie w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej współpracuje przy obsłudze prawnej podmiotu gospodarczego z branży ubezpieczeń. Specjalizuje się głównie w obrębie prawa cywilnego i ubezpieczeniowego, procedury cywilnej związanej z prowadzeniem postępowań sądowych w sprawach odszkodowawczych oraz praktyki ubezpieczeniowej.

Zostaw komentarz