Doktor nauk prawnych, doradca podatkowy nr wpisu 13785.
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie następnie uzyskała stopień doktora nauk prawnych.

Wykonuje zawód doradcy podatkowego w ramach własnej kancelarii prawno-podatkowej.
W ramach swojej praktyki zawodowej współpracuje z kancelariami prawnymi i biurami rachunkowymi. Doradza przedsiębiorcom, reprezentuje podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi. Zajmuje się w szczególności opodatkowaniem dochodów z zagranicy, sukcesją podatkową, skutkami podatkowymi obrotu nieruchomościami oraz opodatkowaniem spadków i darowizn.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie pracy na uniwersytetach i w szkołach wyższych w całej Polsce jako wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych specjalizujący się
w problematyce finansów publicznych, przede wszystkim prawa podatkowego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa podatkowego.

Dane kontaktowe:
tel.: 509 157 923
mail: skowronska.13785@kidp.pl