201801.31
1
9

12 sposobów jak uzyskać wysokie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Jak uzyskać wysokie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu? – to pytanie wcześniej czy później zada sobie każda osoba poszkodowana w wypadku drogowym. Dlatego tez w niniejszym artykule przedstawiam w 12 punktach zasady postępowania przez osobę poszkodowaną w wypadku drogowym, których zastosowanie umożliwi poszkodowanemu uzyskanie możliwie jak najwyższego odszkodowania.

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że potoczne znaczenie słowa odszkodowanie różni się od prawniczego znaczenia tego słowa. Przez odszkodowanie w potocznym języku rozumiemy zazwyczaj zadośćuczynienie oraz odszkodowanie. Zadośćuczynienie stanowi kompensatę za szkodę niemajątkową (cierpienia psychiczne i fizyczne), a odszkodowanie za szkodę majątkową (np. koszty leków, leczenia, rehabilitacji). W praktyce sądowej niemalże zawsze dochodzimy obu roszczeń jednocześnie.

Zatem żeby uzyskać wysokie odszkodowanie oraz zadośćuczynienie każda osoba pokrzywdzona w wypadku drogowym lub innym zdarzeniu o podobnym charakterze powinna:

1. Zgłosić się jak najszybciej po wypadku na najbliższy SOR (Szpitalny Odział Ratunkowy) oraz zażądać wykonania kompleksowych badań (EEG, tomograf komputerowy, USG, RTG, itd.). Następnie poprosić lekarza o dokumenty z leczenia, wyniki badań oraz skierowanie do specjalisty na dalsze leczenie. Należy pamiętać, że jeśli lekarz dyżurny SOR zaproponuje nam leczenie szpitalne należy zostać w szpitalu i je kontynuować;

2. Podjąć stałe i systematyczne leczenie u lekarza specjalisty – w zależności od rodzaju urazu – neurologa, ortopedy, psychiatry, chirurga, specjalisty chorób wewnętrznych, etc. Podczas leczenia należy poprosić lekarza po każdej wizycie o dokument potwierdzający wizytę, zakres leczenia, ewentualnie jej koszt oraz wyniki badań;

3. Podczas każdej wizyty u lekarza specjalisty dokładnie i obszernie opisywać swoje dolegliwości i problemy zdrowotne, w szczególności dolegliwości bólowe, zawroty głowy, ograniczenia w poruszaniu, lęki, problemy ze snem itd.;

4. Kontynuować leczenie specjalistyczne (neurolog/ortopeda/psychiatra) w możliwie jak najdłuższym okresie czasu, aż do całkowitego wyleczenia;

5. Po zakończeniu leczenia specjalistycznego lub w przypadku braku możliwości korzystania z leczenia specjalistycznego należy podjąć leczenie u lekarza rodzinnego z jednoczesnym i systematycznym zgłaszaniem skarg oraz dolegliwości zdrowotnych;

6. W przypadku podjęcia leczenia prywatnego lub rehabilitacji prywatnej, zażądanie po każdej wizycie faktury potwierdzającej wizytę oraz jej koszt;

7. Podjąć leczenie w poradni psychologicznej, a następnie po jego zakończeniu uzyskać w tym zakresie fakturę oraz zaświadczenie o leczeniu;

8. Przy wykupowaniu leków lub przedmiotów rehabilitacyjnych (kule, kołnierz ortopedyczny) zawsze zażądać wystawienia faktury;

9. Podjąć rehabilitację, a następnie kontynuować ją w możliwie jak najdłuższym okresie czasu. Po zakończeniu rehabilitacji należy poprosić o dokumenty potwierdzające jej przebieg oraz zakres zabiegów;

10. Zgromadzić wszystkie dokumenty związane z wypadkiem oraz leczeniem np.: faktura za przejazd taksówką na rehabilitację, faktura za opiekę itp. Należy pamiętać, że przez opiekę rozumie się również sprzątanie, gotowanie, pomoc przy czynnościach codziennych, przez osoby trzecie, jeśli na skutek wypadku nie jesteśmy samodzielnie wykonać tych czynności;

11. /Po zgromadzeniu pierwszych dokumentów z leczenia (dokumenty z SOR)/ zgłosić na piśmie szkodę zakładowi ubezpieczeń, który jest odpowiedzialny za naprawienie szkody tj. zakład w którym sprawca wypadku miał wykupioną polisę OC. Wówczas wcześniej staną się wymagalne odsetki za zwłokę, w przypadku gdy zakład ubezpieczeń odmówi w całości lub części wypłaty odszkodowania/zadośćuczynienia w wysokości przez nas dochodzonej, ponieważ zakład ubezpieczeń ma 30 dni na „likwidację szkody” tj. wypłatę odszkodowania oraz zadośćuczynienia (ewentualnie innych świadczeń). Kwestia odsetek jest szczególnie istotna w sytuacji gdy dochodzimy większych kwot z tytułu odszkodowania/zadośćuczynienia, ponieważ spór sądowy z zakładem ubezpieczeń trwa zazwyczaj kilka lat i kwota odsetek za okres 3-4 lat może stanowić często kwotę rzędu kilkunastu lub kilkudziesięciu tysięcy złotych.

12. Uzyskać zwolnienie lekarskie, a następnie przebywać na tym zwolnieniu przez możliwie jak najdłuższy okres czasu. Zwolnienie lekarskie pozwoli nam udowodnić przez jaki okres byliśmy niezdolni do pracy, a w konsekwencji pozwoli nam uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela za utracony zarobek np. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, dodatkowo jest to dowód z którego wynika przez jaki okres czasu trwał nasz rozstrój zdrowia, a im dłuższy czasookres dolegliwości chorobowych spowodowanych wypadkiem, tym wyższe zadośćuczynienie oraz odszkodowanie.

Powyższe zasady postępowania po wypadku drogowym pozwolą każdej osobie poszkodowanej w wypadku drogowym uzyskać możliwie wysokie odszkodowanie oraz zadośćuczynienie, ewentualnie stosowną rentę jeśli utraciła zdolność do pracy albo zwiększyły się jej koszty utrzymania lub zmniejszyły perspektywy powodzenia na przyszłość. Ponadto każda osoba poszkodowana powinna mieć również świadomość, że wysokość zasądzonego odszkodowania czy zadośćuczynienia w głównej mierze zależy od niej samej, ponieważ brak odpowiedniej dokumentacji z leczenia może skutkować przyjęciem przez sąd, że dana osoba nie udowodniła zarówno uszczerbku na zdrowiu, jak i zakresu oraz czasookresu cierpień psychicznych oraz fizycznych.

Autor artykułu

Radca prawny Paweł Iwaniak

Jeśli Macie Państwo pytania z zakresu odszkodowań zapraszamy do kontaktu, konsultacje z zakresu odszkodowań są zawsze bezpłatne, a porady prawne w tym zakresie są udzielane przez doświadczonych radców prawnych, specjalizujących się w tematyce odszkodowań i ubezpieczeń.

Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii w Lublinie w zakresie dochodzenia odszkodowań.